Vastuullisen pelaamisen standardi!

Kasinoilla ja pelialalla noudatetaan yleisesti vastuullisen pelaamisen standardia mikä merkitsee eräänlaisen itsekontrollin kautta todentuvaa mahdollisuutta ohjata omaa pelaamistaan sekä rajoittaa sitä tarpeen vaatiessa. Sekä edelleen hakea ja saada apua pelaamisen muuttuessa ongelmaksi. On selvää että pelaamisen itsekontrolloinnin mahdollistaminen on vain harvoin toimiva menetelmä ongelmapelaamisen estämisessä ja sen seurausten hoitamisessa.

Vastuullisen pelaamisen standardin lainsäädännöllinen rooli rajoittuukin usein käytännössä lakisääteisten yhteystietojen esittelyyn sekä avunsaannin mahdollistamiseen. Varsinaisten tukitoimien jäädessä erillisten apujärjestöjen huoleksi. Kasinoiden ja pelialan osuus näiden järjestöjen rahoittamisesta on harvoin julkista tietoa. Mistä syystä pelaamisen monopolisoiminen ja pelaamisen järjestyminen siten että pelaamisesta kertyvät voitot ohjautuvat yleishyödyllisiin tarkoituksiin on usein käytännössä ainoa rahoituskanava näille järjestöille.

Myös tästä syystä monopolilainsäädännön purkaminen. Tilanteessa jossa peliala itse ei kykene järjestäytymään uudelleen siten että markkinoinnissa. Voitonjaossa ja muussa toiminnassa etusija olisi pelaamisesta aiheutuvien ongelmien estämisessä, on hankalasti perusteltavissa.

Alan toimijat jakavat siten yhdessä pelaajien kanssa vastuun alan sääntelystä ja siinä vallitsevista moraalisista ja eettisistä standardeista. Mobiilipelaamisen yleistyessä joukkomarkkinointi sekä erilainen suggestiivinen mainonta on lisääntynyt nopeasti. Mikä edelleen aiheuttaa lisääntyviä vaikeuksia pelaamisen hallinnassa, erityisesti uusien pelaajien ja ajanvietepelaajien keskuudessa.

Standardin toimivuudesta

Vastuullisen pelaamisen standardin riittämättömyys pelaamisen valvonnassa ei liene kenellekään yllätys. Sen sijaan yllätyksenä on tullut monille vaatimus alan sisäisen valvonnan lisäämisestä, edellytyksenä monopolilakien purkamiselle ja lainsäädännön muutoksille. Suuri osa viranomaisista pitää edelleen verkkopelaamista lainvastaisena toimintana, mikä ennakoi hankaluuksia alalla toimiville, erityisesti lisensoinnin ja rahaliikenteen suhteen.

Vastuullisen pelaamisen standardin henki toteutuukin parhaiten kasinoilla joiden intressiä tuoton kasvattamiseen säädellään erityisin lainsäädännöllisin menetelmin, esimerkkinä yleishyödylliset sivustot kuten PAF:n ja osin myös RAY:n ja Veikkauksen sivustot. Paf eroaa viimemainituista lähinnä siinä että se kilpailee aidosti globaaleilla markkinoilla, silti esimerkiksi markkinoinnin ja sivuston ulkoasun ja pelaamisen kontrolloinnin suhteen korostetusti yhteiskunnallista vastutta kantaen.

Vastuullinen pelaaminen ja uhkapelialan uudistus

Osana suomalaista uhkapelialan uudistusta jossa keskiössä eri kansallisten toimijoiden yhdistäminen yhden yhtiön alaisuuteen (Toto, Veikkaus, Ray), odotetaan lainsäätäjätaholta myös kannanottoa suomalaista pelaamista säätelevän monopolimekanismin asemaan ja sen mahdolliseen purkamiseen.images

Monopolin purkamista puoltavat, usein pelialaa lähellä olevat tahot perustelevat näkemystään markkinan vapauttamisesta koituvilla eduilla. Kauppojen automaatit ja raviveikkaus ovat ja pysyvät kansallisena ilmiönä joihin markkinan vapauttaminen ei juuri vaikuta. Sen sijaan verkkopelaamisessa markkinoiden kasvupotentiaali on edelleen arvoitus ja tässä suhteessa alan osaaminen ja sen ympärille muotoutuneet käytännöt voisivat argumenttien mukaan toimia markkinavalttina, avainsanoinaan luotettavuus, sujuvuus, yleishyödyllisyys.