RTG

RTG eli Real Time Gaming on 1998 perustettu ohjelmistonvalmistaja, yksi neljästä alan suuresta toimijastaa. Yrityksen maine on ristiriitainen, niin alan sisällä kuin lainsäätäjien keskuudessa, johtuen sen tavasta sallia tuotteidensa jatkomuokkaus asiakkaiden taholta. Pelaajille yritys näyttyäytyy silti myös laadukkaiden ohjelmistojen ja pelien kehittäjänä. RTG on joustava toimija, jolla on yli 2500 kumppanuuskasinoa verkossa. RTG siis sallii peliensä ja tuotteidensa jatkokehittelyn, mikä merkitsee sen pelien varioitumisen kasinokohtaisesti. RTG panostaa erityisesti mobiilipeleihin.rtg

Pelit ja ohjelmistoratkaisut

RTG on pelivalikoimansa osalta jäljessä kilpailijoitaan, erityisesti sen slottivalikoima ei ole uudistunut samassa tahdissa kilpailijoiden kanssa. Toisaalta esimerkiksi yrityksen videopokerit ovat alan ylivoimaisesti suosituimpia.

Muiden pelien osalta RTG;n pelit eivät houkuttele pelaajia muiden alan yritysten tahdissa, erityisesti tämä näkyy jackpot-pelien suosiossa. Black Jack on yhtiön peleistä ainoa joka on pelaajien suosiossa, erityisesti nopeutensa ansiosta. Pelattavuuden osalta RTG ja sen pelit ovat alan kärkeä.

Online-kasinoiden kehitystyössä on omat ominaispiirteensä verrattuna muuhun ohjelmistokehitykseen, sillä operaattorien tulee täyttää uhkapeleille asetetut tiukat vaatimukset eri lainkäyttöalueilla, jotka lisäksi vaihtelevat maittain. Online-kasinotuotteiden tulee esimerkiksi pystyä nopeasti tunnistamaan pelaajan reaaliaikainen sijainti, tai integroitua tiiviisti säätelytietokannan kanssa varmistaakseen pelaajan henkilöllisyyden. Tältä osin RTG tunnetaan laadukkaista tuotteistaan ja ratkaisuistaan.

RTG on kohtaamastaan kritiikistä huolimatta perinteinen kasinoalan toimija, joka kilpailee tasapäisesti markkinoilla esimerkiksi uusien kasinoiden suosiosta. Yritystä pidetään laajasti joustavana ja asiakaslähtöisenä ohjelmistonkehittäjänä.

RTG ja ohjelmistonkehittäjien rooli kasinoalan muutoksessa

RTG:n päätös sallia ohjelmistojensa ja peliensä jatkomuokkaus heijastaa alalla lisääntyvää vaatimusta yksilöllisten ratkaisujen tuottamiseksi. Kasinoiden keinot erottua rajautuvat pitkälti teknisten valmiuksen kautta, sekä toisaalta erilaisten sisältöratkaisujen kautta. Sisältöratkaisujen osalta erilaiset teemasivustot ovat erityisesti mobiilipelaamisen kohderyhmille otollinen lähestymistapa. Perinteiselle pelaaja-asiakkaalle tämä tuo kuitenkin vain vähän lisäarvoa.

Sisällön osalta pelikokemuksen muokkaus yksilölliseen suuntaan merkitsee siten relevanttia tapaa ratkaista sisällön samankaltaisuuteen liittyvät ongelmat.
Lainsäätäjälle ratkaisu ei kuitenkaan ole ongelmaton, pelaamisen lainmukaisuuden valvominen edellyttää keskitettyjä ratkaisuja esimerkiksi voitonjaon suhteen, yksilöllisten ratkaisujen aiheuttaessa usein hankaluuksia esimerkiksi satunnaisgeneraattorin toiminnan suhteen. Pelaajalle ratkaisu saattaa merkitä hankaluuksia liittyen saman pelin sisällä tapahtuviin muutoksiin eri kasinoiden välillä. RTG:n ratkaisu edellyttääkin kasinoiden osalta korkeaa luotettavuutta. Osa yrityksen sopimuskasinoista tunnetaan tältä osin kyseenalaisista toimintatavoista, mikä siis tuonut ristiriitaista mainetta myös ohjelmistojen tuottajalle.

Totuus on joka tapauksessa että pelaamisen luotettavuuden valvonta tapahtuu pitkälti pelaajalähtöisesti – ala joka ei tuota suoraa lisäarvoa yhteisölle ei ole varsinaisesti kärjessä kun turvallisuus- ja valvontaresursseja kohdennetaan. Siten viranomaisen mielenkiinto on alalla yleisesti luonteeltaan yleisten periaatteiden valvontaa.

Pelaamiseen liiittyvien ongelmien ja vastuullisen pelaamisen osalta tämä heijastuu tietysti standardien yleisluonteisuutena ja heikkona kontrollina – huolimatta siitä että alan ongelmat lisääntyvät samassa suhteessa pelaamisen suosion kanssa.
Alan jatkuvuuden kannalta alan sisäinen kontrolli ja rahavirtojen jakaantumisen tasaaminen lieneekin elinehto, tilanteessa jossa monopolilakien alla toimivat kasinot siirtyvät yhä laajemmin myös verkkoon. Ohjelmistonkehittäjien tulevaisuuden kannalta kasinojen määrä vaikuttaa suoraan paitsi kannattavuuteen, myös jatkokehittelyyn ja teknisten innovaatioiden määrään.

Siten ohjelmistonkehittäjien tulevaisuus on yhä enemmän virallisen järjestelmän piirissä, siten että kehitystyö ym tapahtuu pörssiyhtiön alaisuudessa, vallitsevan järjestelmän kontrollissa. Paineen kasvaessa pelialaa kohtaan, on selvää että ohjelmistonkehittäjien intressissä on kasvattaa yhteistyötä kansallisten toimijoiden ja viranomaistahojen kanssa. Pitkällä aikavälillä tämä on varmasti kaikkien intressi, toisaalta kasinoalan paikka yhteisössä määrittyy varmasti uudella tavalla sen taloudellisen merkityksen kasvaessa.

Siten on varsin mahdollista että tulevaisuudessa pelialan ohjelmistokehitys tapahtuu osana suurten ohjelmistotalojen toimintaa. Niin kauan kuin ala jatkaa omaehtoista kasvuaan, ylittämättä tiettyä rahavirtojen kannalta kriittistä pistettä, se saanee kuitenkin kasvaa ilman viranomaisten väliintuloa, ulos sille varatusta marginaalista.